Ana sayfa Duyurular Ne Mesleğimiz Ne de Meslektaşlarımız Sahipsiz Değildir

Ne Mesleğimiz Ne de Meslektaşlarımız Sahipsiz Değildir

605

BOLU BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BASIN AÇIKLAMASI

Veteriner Hekimler evcil, yabani ve ekzotik hayvanlar gibi birçok türün hastalıklarının tanı tedavi ve korumalarını içeren kapsamlı bir eğitim almaktadırlar. Veteriner hekimler yine hayvanlardan insanlara geçen zonooz infeksiyonlar konusunda da geniş bir bilgi birikimine sahiptirler. Veteriner hekimler farklı türlerdeki birçok hayvanı hastalıklardan koruyarak toplum sağlığını, gıda güvenliğini de sağlamaktadırlar. Şu an bilinen en az 1415 enfeksiyöz ajandan yaklaşık 868’i (%61’i) ve yeni ortaya çıkan etkenlerin %75’i zoonoz olarak tespit edilmiştir. Bunlardan bir tanesi ise COVID-19 hastalığına neden olan SARS-COV-2 virüsüdür. Veteriner Hekim Prof. Dr. Aykut ÖZKUL ve Veteriner Hekim Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ hocalarımız Türkiye’de Sars-Cov-2 ( COVİD 19 ) aşısı üretimi için ilk adım olan virüsünü izolasyonunu başarmış değerli bilim insanlarıdır.

Bu ve bunun gibi pek çok tarihi başarıya imza atan ve canını hiçe sayarak çalışan gizli kahramanlar olan meslektaşlarımız ülkemizde ne yazık ki gerekli ilgi ve önemi sahip olamamıştır.

Geçtiğimiz günlerde Bolu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinden atıkları alarak çıkan çöp kamyonunda görüntülenen ve basına da yansımış olan, bakımevinde tedavisi yapılırken yaşamını kaybetmiş olan hastalarımızın usulüne uygun bertarafının sağlanmamış olması ve görüntülerin vicdani anlamda yaralayıcı olması bizleri de üzmüştür.

Bolu Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak ilimizin kamuoyunda bu imaj ile anılması bizleri de en az sizler kadar rahatsız etmiştir. Hayvan Hakları Komisyonu kuran, hayvan hakları ihlallerine karşı idari yaptırımlar uygulama kararı alan Bolu Belediye Başkanlığının bu süreçte gerekli hassasiyeti göstereceği kanaatindeydik; fakat zaman gösterdi ki bu konu değerli bir meslektaşımızın görevden alınması ile kapatılma yoluna gidilmiştir.

Bu kapsamda olayın gerçekleşmesine neden olan kişi veya kişiler ve uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Sorumluların bulunması, yaşanan olayın sonrasında kişiler değiştirilse ve gerekli yaptırımlara uğratılsa dahi tekrarının yaşanmaması için gereken teknik koşulların da düzenlenmesine dair uygulamaların Belediyemizce hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Unutulmaması gereken hataların bireysel kabul edilmesi gerektiği ve mesleklerin sorumlu tutulmamasıdır. Dolayısıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü makamının mesleki bilgi ve deneyim gerektiren teknik bir birim olmasının yanı sıra hayvan sağlığı, halk ve çevre sağlığının korunması için Veteriner Hekim bir yönetici tarafından yürütülmesi gereken bir müdürlük olduğunun altını çizmek istiyoruz.

Zaten adı üstünde olan Veteriner İşleri Müdürlüğü makamına konu hakkında yeterli mesleki bilgisi olmayan, sadece hayvanseverlik vasfı ile ön plana çıkmış olan bir kişinin atanması ileride daha büyük sorunların çıkmasına sebep olacaktır. Bu konu bir hekimin yapacağı işler hakkında hekim olmayan bir kişiden talimat almasına ve koordinasyon eksikliklerine bağlı olarak büyük sorunların yaşanmasına sebep olacaktır.

Sayın başkanımı çok değer verdiği ve her daim tekrarladığı LİYAKAT sözcüğünün manasını düşünmeye; mesleki ve teknik yeterlilik mi yoksa başka manalara mı geldiğini tekrar düşünmeye davet ediyor ve kararlarını alırken tenkit ettiği konularda geçmişteki yanlışlara düşmemesini istiyoruz.

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR…