Ana sayfa Medya'da Biz Bolu VHO: Hastalık Kontrol ve İzleme Merkezi (HAKİM) kurulmalıdır

Bolu VHO: Hastalık Kontrol ve İzleme Merkezi (HAKİM) kurulmalıdır

690

Antimikrobiyal direnç, insanlar, hayvanlar ve özellikle bitkiler olmak üzere tüm çevre için gün geçtikçe büyüyen küresel bir tehdit olmaya devam etmektedir. Bu amaçla “Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası” bu sene 18-24 Kasım tarihleri arasında kutlanmaktadır. Bolu Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet OK, yapılan farkındalık çalışması ile “antimikrobiyal direncin” hastalıkların tedavisinin ne kadar zorlaştırdığını kamuoyunu, sağlık çalışanlarını ve devlet otoritelerine anlatılmasının hedeflendiğini, “Tek Sağlık” kapsamında antimikrobiyallere dirençli mikropların yayılmasını önlemek için gerekli hassasiyeti göstermek hepimizin sorumlu olduğumuzu dile getirdi.

Anlaşılır olmak adına kısacası, antimikrobiyal direnç; bilinçsiz veya sorumsuz antimikrobiyal ilaç kullanımı sonucu bakteri, mantar, virus ve parazitlerin antimikrobiyal tedaviye direnç kazanması yani direnmesi anlamına gelmektedir. Antimikrobiyal direnç; tedavisi daha zor olan enfeksiyonlara, bunların yayılmasına, ağır hastalıkların ve ölümün artmasına sebep olmaktadır. Antimikrobiyaller; antibiyotikleri, antiviralleri, antifungal ve antiprotozoal ilaçları içeren, insanlar, hayvanlar ve bitkilerdeki hastalıklarla savaşmaya yarayan çok hayati ilaçlardır. İnsanlarda, çiftlik hayvanlarında ve tarımda aşırı ve bilinçsiz ilaç kullanımı, temiz suya erişimdeki güçlük, sanitasyon ve hijyen uygulamalarındaki yetersizlik, antimikrobiyal dirençle mücadelede bütün dünya için tehdit oluşturmaktadır.

2020 yılı itibari ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından düzenlenen toplantıda Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası’nın faaliyet alanı sadece “antibiyotik dirençliliği” üzerine değil, “antimikrobiyal dirençliliği” üzerine odaklanacak şekilde kapsamı genişletilmiştir. Kampanyanın tüm antimikrobiyalleri kapsayacak şekilde genişletilmesi, antimikrobiyal dirence karşı daha kapsayıcı bir küresel yanıtı kolaylaştıracak ve paydaş katılımını arttıran, çok sektörlü “Tek Sağlık” yaklaşımını destekleyecektir. Bu kapsamda akılcı ilaç/antibiyotik kullanımına dikkat çekmek üzere “farkında olalım, hep birlikte bu direnci kıralım” diyoruz.