Ana sayfa Etkinlikler 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü

7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü

291

2018 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından alınan karar ile 7 Haziran 2019 gününü Dünya Gıda
Güvenliği Günü olarak ilan etmiştir.
Gıda Güvenliği kapsamında her bireyin güvenli, besleyici ve yeterli besin maddelerine erişimi temel
insanı bir hak olarak görülmelidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına göre her yıl kimyasallar ve
toksinler ile bakteri, virüs, parazit gibi hastalık etkenleri ile kirlenmiş (kontamine) gıdaların tüketilmesi
sonucunda her yıl 600 milyon kişide gıda zehirlenmesi vakası yaşanmaktadır.
Maalesef, gıda güvenliğine duyulan ihtiyaç ancak toplu gıda zehirlenmesi vakaları gibi durumların
ortaya çıkmasından sonra önemi anlaşılabilmektedir. Uluslararası düzeyde kutlanan “Dünya Gıda
Güvenliği Günü” kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler ile tükettiğimiz tüm gıdaların üretim,
işleme, hazırlanma aşamalarının yani çiftlikten sofraya, kovandan sofraya gibi yaklaşımların her
aşaması için güvenliğinin sağlanması hususunda daha çok emek verilmesinin gerekliliği net bir
biçimde ortaya konulmaktadır. Gıda zincirinde yer alan tüm kişi ve kuruluşların güvenli gıda temini
konusunda sorumluluğu bulunmaktadır.


Tek Sağlık kavramı çerçevesinden bakış ile, hem bireysel hem de toplum seviyesinde sağlık,
beslenmeye sıkı bir ilişki içindedir. Gıda güvenliği disiplinler arası bir çalışma olup, tüm herkesin
vicdani yükümlüğü ile yürütülmelidir. Güvenli gıda arzında en büyük etkenin, hayvan sağlığı ile
hayvansal üretimin sağlıklı çevresel şartlarda yapılması olduğu görülmektedir. Yani olumsuz bir
durumun kaynağında yok edilmesi ile işler başlanmalıdır. Bu noktada çeşitli zoonoz kaynakların
toplum sağlığı üzerine olası etkilerini önlemek için emek harcayan, sağlıklı hayvan, sağlıklı çevre,
sağlıklı gıda olgusunun sahibi veteriner hekimlerin hizmetleri büyük önem taşır.
Son günlerde yaşanan tüm olayların neticesinde veteriner hekimsiz sağlık olmaz diyerek herkesin
güvenli gıdaya ulaşabilmesi temennisiyle sözlerimize son veriyoruz.