Ana sayfa Medya'da Biz Çiftlik Dergisi

Çiftlik Dergisi

692

Bolu Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü vesilesi ile bir açıklama yaptı. Gıda zincirinde yer alan herkesin ve her kuruluşun güvenli gıda temini konusunda sorumluluğu bulunduğunu belirten Bolu VHO ayrıca tarımda kullanılan kimyasalların güvenli gıda için oluşturduğu tehlikeye de dikkat çekti.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Bu sene üçüncüsü düzenlenecek olan Dünya Gıda Güvenliği Günü, “Sağlıklı Bir Yarın İçin Şimdi Güvenli Gıda” teması ile pandemi gölgesinde çevrimiçi etkinliklerle kutlanmaya devam edilecektir.

Gıda Güvenliği kapsamında “her bireyin sağlıklı yaşayabilmesi için güvenli, besleyici, yeterli ve dengeli besin maddelerine ve sağlıklı suya erişimi temel insanı bir hak olarak” görülmelidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına göre her yıl kimyasallar ve toksinler ile bakteri, virüs, parazit gibi hastalık etkenleri ile kirlenmiş (kontamine) gıdaların tüketilmesi sonucunda birçok can hayatını kaybetmektedir. Bu minvalde ilk olarak tarımsal üretimin güvenliğinden, bu güvenlik ise üreticilerin, çiftçilerin, balıkçıların, arıcıların, tarım işçilerinin ve dağıtım zincirinin güvenliğinden geçmektedir. Gıda zincirinde yer alan tüm kişi ve kuruluşların güvenli gıda temini konusunda sorumluluğu bulunmaktadır. Çiftlikten sofraya, kovandan sofraya gibi yaklaşımların her aşaması için güvenliğinin sağlanması hususunda daha çok emek verilmesinin gerekliliği net bir biçimde ortaya konulmaktadır.

Temiz ve sağlıklı su da bir gıda olarak değerlendirildiğinden “Güvenli Gıda”ya erişimin en büyük engellerinden biri tarımda kimyasalların aşırı ve bilinçsiz kullanımıdır. Bu durum son zamanlarda Marmara Denizi’nde de gündeme taşınan deniz salyası gibi oluşumalar ile denizin, karanın ve havanın kirlenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle tarımda kullanılacak ilaç ve gübreler uzman teknik personel bilgisi ışığında kullanılmalıdır. Hayvansal gıdalardaki antimikrobiyal kalıntıların, gıda zehirlenmelerinin ve zoonoz hastalıkların da bertaraf edilmesi konusundan da yine uzman kişilere büyük iş düşmektedir.

Sağlıklı hayvan, sağlıklı hayvansal gıda ve sağlıklı beslenen insan üçlüsünde “Tek Sağlık” yaklaşımı göz ardı edilmemelidir. Gıda güvenliği farklı meslekler arası bir dayanışma olup, tüm herkesin vicdani yükümlüğü ile yürütülmelidir. Güvenli gıda arzında en büyük etkenin, hayvan sağlığı ile hayvansal üretimin sağlıklı çevresel şartlarda yapılması olduğu görülmektedir.

Bolu Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası